Var denne siden nyttig?
Din tilbakemelding på dette innholdet er viktig. Fortell oss hva du synes.
Mer tilbakemelding?
1500 tegn igjen
Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

Insert Method

Inserts an entry into the configuration store.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

bool Insert(
	Object transactionContext,
	string type,
	string key,
	byte[] data,
	long version
)

Parameters

transactionContext
Type: System..::..Object
The transaction context object.
type
Type: System..::..String
The type of the entry.
key
Type: System..::..String
The key of the entry.
data
Type: array<System..::..Byte>[]()[][]
The value of the entry.
version
Type: System..::..Int64
The version of the entry.

Return Value

Type: System..::..Boolean
Return true if the entry is successfully inserted. Return false if the entry with the same key and type already exists. For all other failures, a ConfigStoreException must be thrown.

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2015 Microsoft