EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

ICustomProvider.Insert Method (Object, String, String, Byte[], Int64)

 

Inserts an entry into the configuration store.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

bool Insert(
	object transactionContext,
	string type,
	string key,
	byte[] data,
	long version
)

Parameters

transactionContext
Type: System.Object

The transaction context object.

type
Type: System.String

The type of the entry.

key
Type: System.String

The key of the entry.

data
Type: System.Byte[]

The value of the entry.

version
Type: System.Int64

The version of the entry.

Return Value

Type: System.Boolean

Return true if the entry is successfully inserted. Return false if the entry with the same key and type already exists. For all other failures, a ConfigStoreException must be thrown.

Return to top
Vis: