Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

GetValue Method

Retrieves the value of a specific entry in the configuration store.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

byte[] GetValue(
	Object transactionContext,
	string type,
	string key
)

Parameters

transactionContext
Type: System..::..Object
The transaction context.
type
Type: System..::..String
The type of the entry.
key
Type: System..::..String
The key for the entry.

Return Value

Type: array<System..::..Byte>[]()[][]
The value of a specified entry in the configuration store.

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2015 Microsoft