EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

ICustomProvider.GetEntry Method (Object, String, String)

 

Retrieves a ConfigStoreEntry object from the configuration store.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

ConfigStoreEntry GetEntry(
	object transactionContext,
	string type,
	string key
)

Parameters

transactionContext
Type: System.Object

The transaction context object.

type
Type: System.String

The type of the entry.

key
Type: System.String

The key of the entry.

Return to top
Vis: