Var denne siden nyttig?
Din tilbakemelding på dette innholdet er viktig. Fortell oss hva du synes.
Mer tilbakemelding?
1500 tegn igjen
EndTransaction Method
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

ICustomProvider.EndTransaction Method (Object, Boolean)

 

Commits or rollbacks a transaction previously started with the BeginTransaction method.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

void EndTransaction(
	object transactionContext,
	bool rollback
)

Parameters

transactionContext
Type: System.Object

An object that represents the transaction context. This object is returned from the BeginTransaction method.

rollback
Type: System.Boolean

If true, the transaction should be rolled back. If false, the transaction should be committed.

Return to top
Vis:
© 2015 Microsoft