Var denne siden nyttig?
Din tilbakemelding på dette innholdet er viktig. Fortell oss hva du synes.
Mer tilbakemelding?
1500 tegn igjen
Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

BeginTransaction Method

Begins a transaction to provide isolation from other configuration store access.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

Object BeginTransaction()

Return Value

Type: System..::..Object
Returns aObject that represents the transaction context..

The returned Object can be passed to the EndTransaction method to either commit or rollback the transaction.

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2015 Microsoft