Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

HostCacheStats Methods

The HostCacheStats type exposes the following members.

  Name Description
Public method Equals (Inherited from Object.)
Protected method Finalize (Inherited from Object.)
Public method GetHashCode (Inherited from Object.)
Public method GetType (Inherited from Object.)
Protected method MemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public method ToString (Overrides Object..::..ToString()()()().)
Top

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2015 Microsoft