EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

HostCacheStats.RequestCount Property

 

The total number of requests.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public long RequestCount { get; set; }

Property Value

Type: System.Int64

Returns Int64.

Return to top
Vis: