EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

HostCacheStats.MissCount Property

 

The number of cache misses for requested items that were not present in the cache.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public long MissCount { get; set; }

Property Value

Type: System.Int64

Returns Int64.

Return to top
Vis: