Var denne siden nyttig?
Din tilbakemelding på dette innholdet er viktig. Fortell oss hva du synes.
Mer tilbakemelding?
1500 tegn igjen
Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
Expand Minimize
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

EvictionType Enumeration

Specifies the eviction used for a cache.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

'Erklæring
Public Enumeration EvictionType
'Bruk
Dim instance As EvictionType

Member nameDescription
LruThe cache uses an eviction policy of Least-Recently-Used (LRU).
NoneThe cache does not evict objects.

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2015 Microsoft