Var denne siden nyttig?
Din tilbakemelding på dette innholdet er viktig. Fortell oss hva du synes.
Mer tilbakemelding?
1500 tegn igjen
Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
Expand Minimize
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

DataCacheTraceSink Enumeration

Provides fields that specify the type of cache client tracing to use with the SetSink method. Applies only to Windows Azure Caching.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public enum DataCacheTraceSink

Member nameDescription
EtwSinkA trace sink that uses Event Tracing for Windows (ETW) to record the trace data. Not supported in Windows Azure Shared Caching.
DiagnosticSinkA trace sink that uses standard Windows Azure Caching diagnostics. Applies only to Windows Azure Caching.

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2015 Microsoft