EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

DataCacheServerEndpoint Methods

 

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

NameDescription
System_CAPS_pubmethodEquals(Object)

Returns true if the DataCacheServerEndpoint objects are equal.(Overrides Object.Equals(Object).)

System_CAPS_protmethodFinalize()

(Inherited from Object.)

System_CAPS_pubmethodGetHashCode()

Returns the hash code for the DataCacheServerEndpoint.(Overrides Object.GetHashCode().)

System_CAPS_pubmethodGetType()

(Inherited from Object.)

System_CAPS_protmethodMemberwiseClone()

(Inherited from Object.)

System_CAPS_pubmethodToString()

(Inherited from Object.)

Return to top
Vis: