HostName Property
Skjul innholdsfortegnelse
Vis innholdsfortegnelse
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

HostName Property

The computer name or service URL of the cache server.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

public string HostName { get; }

Property Value

Type: System..::..String
A string representing the computer name or service URL of the cache server.

For Microsoft AppFabric 1.1 for Windows Server Caching, the HostName refers to the cache server, which is the physical computer where the caching service is installed. For Windows Azure Shared Caching, the HostName refers to the service URL from the .

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2016 Microsoft