Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

Equals Method

Returns true if the DataCacheServerEndpoint objects are equal.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

public override bool Equals(
	Object obj
)

Parameters

obj
Type: System..::..Object
The DataCacheServerEndpoint object to compare.

Return Value

Type: System..::..Boolean
Returns Boolean.

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2015 Microsoft