Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

DataCacheSerializationProperties Constructor

Creates a new DataCacheSerializationProperties object.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public DataCacheSerializationProperties(
	DataCacheObjectSerializerType cacheObjectSerializerType,
	IDataCacheObjectSerializer customCacheObjectSerializer
)

Parameters

cacheObjectSerializerType
Type: Microsoft.ApplicationServer.Caching..::..DataCacheObjectSerializerType
The serializer type to use for cached objects.
customCacheObjectSerializer
Type: Microsoft.ApplicationServer.Caching..::..IDataCacheObjectSerializer
Specifies an object that implements the IDataCacheObjectSerializer interface for custom serialization.

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2015 Microsoft