Var denne siden nyttig?
Din tilbakemelding på dette innholdet er viktig. Fortell oss hva du synes.
Mer tilbakemelding?
1500 tegn igjen
Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
Expand Minimize
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

DataCacheSecurityMode Enumeration

Enumeration indicating whether channel security is enabled for data sent between client and server. Applies only to the server versions of AppFabric.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

'Erklæring
Public Enumeration DataCacheSecurityMode
'Bruk
Dim instance As DataCacheSecurityMode

Member nameDescription
NoneSpecifies that no security is enabled. Applies only to the server versions of AppFabric.
TransportSpecifies that transport security is enabled. Applies only to the server versions of AppFabric.
MessageSpecifies that message security is used. This is the security mode required for AppFabric caches, which use the Access Control Service (ACS). Applies only to the server versions of AppFabric.

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2015 Microsoft