Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

ProtectionLevel Property

The ProtectionLevel set for the DataCacheSecurity object.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public DataCacheProtectionLevel ProtectionLevel { get; }

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2015 Microsoft