Var denne siden nyttig?
Din tilbakemelding på dette innholdet er viktig. Fortell oss hva du synes.
Mer tilbakemelding?
1500 tegn igjen
Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
Expand Minimize
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

DataCacheObjectSerializerType Enumeration

An enumeration of the serialization types.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

type DataCacheObjectSerializerType

Member nameDescription
NetDataContractSerializerItems are serialized with a NetDataContractSerializer formatter. This is the default.
BinaryFormatterItems are serialized with a binary formatter.
CustomSerializerItems are serialized with a custom formatter.

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2015 Microsoft