Value Property
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

DataCacheItem.Value Property

 

The object stored in cache.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public object Value { get; }

Property Value

Type: System.Object

An object representing the deserialized form of the cached object.

Return to top
Vis:
© 2015 Microsoft