Var denne siden nyttig?
Din tilbakemelding på dette innholdet er viktig. Fortell oss hva du synes.
Mer tilbakemelding?
1500 tegn igjen
Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

DataCacheFactory Class

Provides methods to return DataCache objects that are mapped to a named cache. This class also enables programmatic configuration of the cache client.

System..::..Object
  Microsoft.ApplicationServer.Caching..::..DataCacheFactory

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

public sealed class DataCacheFactory : IDisposable

The DataCacheFactory type exposes the following members.

  NameDescription
Public methodDataCacheFactory()()()()Used for configuring a cache client based on the application configuration file.
Public methodDataCacheFactory(DataCacheFactoryConfiguration)Used for programmatically configuring a cache client.
Top

  NameDescription
Public methodDisposeCloses the DataCacheFactory object and releases all associated resources.
Public methodEquals (Inherited from Object.)
Public methodGetCacheReturns the cache client, an instance of the DataCache object.
Public methodGetDefaultCacheReturns the cache client corresponding to the default cache, an instance of the DataCache object.
Public methodGetHashCode (Inherited from Object.)
Public methodGetType (Inherited from Object.)
Public methodToString (Inherited from Object.)
Top

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2015 Microsoft