Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

DataCacheException Properties

The DataCacheException type exposes the following members.

  Name Description
Public property Data (Inherited from Exception.)
Public property ErrorCode The integer used to identify the type of exception encountered.
Public property HelpLink A link to help for the exception. (Overrides Exception..::..HelpLink.)
Public property HResult (Inherited from Exception.)
Public property InnerException (Inherited from Exception.)
Public property Message The description of the exception encountered. (Overrides Exception..::..Message.)
Public property Source (Inherited from Exception.)
Public property StackTrace (Inherited from Exception.)
Public property SubStatus The DataCacheErrorSubstatus of the exception encountered.
Public property TargetSite (Inherited from Exception.)
Public property TrackingId The tracking identifier related to the exception. Only valid if tracing is enabled.
Top

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2015 Microsoft