EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

DataCacheException.ErrorCode Property

 

The integer used to identify the type of exception encountered.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public int ErrorCode { get; }

Property Value

Type: System.Int32

An Int32 specifying the type of exception encountered.

This error code corresponds to an error code constant in the DataCacheErrorCode class.

Return to top
Vis: