Throttled Field
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

DataCacheErrorSubStatus.Throttled Field

 

The requested operation failed, because the required cache host is in a throttled state.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int Throttled

Field Value

Type: System.Int32
Return to top
Vis:
© 2016 Microsoft