Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

TagTooLarge Field

The specified tag name is too large. The name size is calculated after serialization and UTF-8 encoding of the string. It must be less than 65 KB.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int TagTooLarge

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2015 Microsoft