EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

DataCacheErrorSubStatus.ServiceMemoryShortage Field

 

The memory available for the caching service is low.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int ServiceMemoryShortage

Field Value

Type: System.Int32

This relates to the physical memory on the machine rather than the memory used by the cache.

Return to top
Vis: