Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

ReadThroughKeyContention Field

This API supports the .NET Framework infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

Internal.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int ReadThroughKeyContention

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2015 Microsoft