EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

DataCacheErrorSubStatus.QuotaExceeded Field

 

A resource quota for the Windows Azure Caching namespace has been exceeded.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int QuotaExceeded

Field Value

Type: System.Int32
Return to top
Vis: