ServiceAlreadyConfigured Field
TOC
Skjul innholdsfortegnelse
Vis innholdsfortegnelse
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

DataCacheErrorCode.ServiceAlreadyConfigured Field

 

The Caching Service is already configured on the specified cache host.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int ServiceAlreadyConfigured

Field Value

Type: System.Int32
Return to top
Vis:
© 2016 Microsoft