SerializationException Field
TOC
Skjul innholdsfortegnelse
Vis innholdsfortegnelse
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

DataCacheErrorCode.SerializationException Field

 

An exception was encountered during object serialization.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int SerializationException

Field Value

Type: System.Int32
Return to top
Vis:
© 2016 Microsoft