Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
Expand Minimize
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

RetryLater Field

Temporary failure, retry the operation later.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int RetryLater

This is one of the common errors that could happen on any calls to the AppFabric Caching caching API. For more information, see Common Exceptions (AppFabric Cache Client).

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2015 Microsoft