EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

DataCacheErrorCode.PermissionsError Field

 

An error occurred while setting permissions on the cache cluster configuration.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int PermissionsError

Field Value

Type: System.Int32
Return to top
Vis: