EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

DataCacheErrorCode.OffloadingWithXml Field

 

This API supports the product infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int OffloadingWithXml

Field Value

Type: System.Int32
Return to top
Vis: