Var denne siden nyttig?
Din tilbakemelding på dette innholdet er viktig. Fortell oss hva du synes.
Mer tilbakemelding?
1500 tegn igjen
Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
Expand Minimize
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

NotificationInvalidationNotSupported Field

Cache notifications are not supported because the named cache has been created without notifications enabled.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int NotificationInvalidationNotSupported

In order for your application to use notifications, you need to enable them on a named cache. Use the NotificationsEnabled parameter with the New-Cache or Set-CacheConfig commands. For more information, see Cache Administration with PowerShell (Velocity).

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2015 Microsoft