EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

DataCacheErrorCode.NewNetworkShareSetupError Field

 

An error occurred attempting to write the configuration store files at the specified shared network folder.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int NewNetworkShareSetupError

Field Value

Type: System.Int32
Return to top
Vis: