Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
Expand Minimize
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

NetworkShareFolderConnectionError Field

An error occurred while attempting to connect to the shared network folder.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int NetworkShareFolderConnectionError

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2015 Microsoft