Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
Expand Minimize
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

MaxNamedCacheCountExceeded Field

The named cache count exceeded the maximum value.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int MaxNamedCacheCountExceeded

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2015 Microsoft