EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

DataCacheErrorCode.KeyAlreadyExists Field

 

The key is already present in the cache or region.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int KeyAlreadyExists

Field Value

Type: System.Int32

Keys used to cache objects must be unique within regions and outside of regions.

Return to top
Vis: