Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
Expand Minimize
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

InstallPathMissingError Field

An error occurred while attempting to read the install path from the registry.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int InstallPathMissingError

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2015 Microsoft