Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
Expand Minimize
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

IncompleteConnectionParameters Field

The specified connection parameters are incomplete.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int IncompleteConnectionParameters

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2015 Microsoft