Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
Expand Minimize
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

HostEntryNotFound Field

The specified cache host entry was not found in the cache cluster configuration.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int HostEntryNotFound

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2015 Microsoft