Var denne siden nyttig?
Din tilbakemelding på dette innholdet er viktig. Fortell oss hva du synes.
Mer tilbakemelding?
1500 tegn igjen
HostAdditionFailureError Field
Collapse the table of content
Expand the table of content
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

DataCacheErrorCode.HostAdditionFailureError Field

 

An error occurred while attempting to add a cache host to the cache cluster.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int HostAdditionFailureError

Field Value

Type: System.Int32
Return to top
Vis:
© 2015 Microsoft