Var denne siden nyttig?
Din tilbakemelding på dette innholdet er viktig. Fortell oss hva du synes.
Mer tilbakemelding?
1500 tegn igjen
Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
Expand Minimize
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

ConnectionTerminated Field

The connection was terminated. This could be caused by server or network problems.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int ConnectionTerminated

This is one of the common errors that could happen on any calls to the AppFabric Caching caching API. For more information, see Common Exceptions (AppFabric Cache Client).

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2015 Microsoft