Var denne siden nyttig?
Din tilbakemelding på dette innholdet er viktig. Fortell oss hva du synes.
Mer tilbakemelding?
1500 tegn igjen
Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
Expand Minimize
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

ClientServerVersionMismatch Field

The cache client assemblies are a different version than the cache host assemblies.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int ClientServerVersionMismatch

It is important that your application or development environment use the same assemblies as the cache servers. During any upgrade of AppFabric, make sure that all cache clients using the cache cluster have the same versions of assemblies. Check this by comparing the Product version of the cache client's Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll file with the Product version of the cache server's Microsoft.ApplicationServer.Caching.Server.dll file located in the AppFabric installation directory.

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2015 Microsoft