Var denne siden nyttig?
Din tilbakemelding på dette innholdet er viktig. Fortell oss hva du synes.
Mer tilbakemelding?
1500 tegn igjen
CacheAdminStoreAccessFailure Field
Collapse the table of content
Expand the table of content
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

DataCacheErrorCode.CacheAdminStoreAccessFailure Field

 

An error occurred attempting to access the cache cluster configuration store.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int CacheAdminStoreAccessFailure

Field Value

Type: System.Int32
Return to top
Vis:
© 2015 Microsoft