Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
Expand Minimize
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

CacheAdminRevokeClientAccountErrorFormat Field

An error occurred attempting to remove an account from the list of allowed client accounts.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int CacheAdminRevokeClientAccountErrorFormat

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2015 Microsoft