Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
Expand Minimize
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

CacheAdminRequestTimeoutResultUnknown Field

The request timed out, but the result of the request is unknown.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int CacheAdminRequestTimeoutResultUnknown

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2015 Microsoft