Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
Expand Minimize
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

CacheAdminNoQuorumIfHostStopped Field

The specified host cannot be stopped, because the number of hosts would drop below the required quorum.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int CacheAdminNoQuorumIfHostStopped

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2015 Microsoft