EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

DataCacheErrorCode.CacheAdminMaxCachesCreated Field

 

The specified named cache cannot be created, because the cache cluster has reached the maximum number of named caches.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int CacheAdminMaxCachesCreated

Field Value

Type: System.Int32
Return to top
Vis: