Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
Expand Minimize
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

CacheAdminInstallPathReadError Field

An error occurred reading the installation path from the registry.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int CacheAdminInstallPathReadError

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2015 Microsoft