Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
Expand Minimize
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

CacheAdminHostRefreshFailed Field

The cache cluster experienced an error while attempting to refresh the list of cache hosts on each of the specified cache host.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int CacheAdminHostRefreshFailed

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2015 Microsoft