CacheAdminHostNotRunning Field
TOC
Skjul innholdsfortegnelse
Vis innholdsfortegnelse
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

DataCacheErrorCode.CacheAdminHostNotRunning Field

 

The specified cache host is not currently running.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int CacheAdminHostNotRunning

Field Value

Type: System.Int32
Return to top
Vis:
© 2015 Microsoft